admin Archive

Rzymskie grobowce

Grób Bibulusa w ulicy Macel de’Corvi, jak o tym świadczy napis jest jeszcze dobrze zachowany. Widać półkolumny dźwigające belkowanie i udające facjatę świątnicki bardzo prostego pomysłu. Szkoda, że cały ten pomnik jest ukryty w gruzach i widać