admin Archive

Więzienie Mamertyńskie

U samych stóp Kapitolu, od strony Forum Romanum, o kilkanaście kroków od Akademii świętego Łukasza znajduje się to słynne okropnością więzienie, zwane Carcer Mamertinus. Wybudował je czwarty król rzymski Ancus Martius w r. 641 przed narodzeniem Jezusa

5 rzymskim mostów

Most żelazny wiszący dla pieszych, ulicę Longara położoną za Tybrem łączy z Rzymem naprzeciwko kościoła S. Giovanni dei Fiorentini. Wybudował go Pius IX. Il ponte Sisto, w starożytności Pons Janiculensis na czterech arkadach. Wybudował go Syxtus IV

Inne rzymskie bramy

La Porta Angelica (Porta Aenea lub Cornelia) odbudowana przez Aleksandra IV i Pawła III prowadzi na plac świętego Piotra na Watykanie. La Porta Cavalleggieri po drugiej stronie kolumnady świętego Piotra. Kiedy jeszcze nie było kolei, wozami przyjeżdżano

Poboczne rzymskie wzgórza

Oprócz siedmiu głównych pagórków Rzym zajął z czasem jeszcze i inne pagórki, jak: Pagórek Citoryjski, Mons Citorius, Monte Citorio. Obecnie jest tu Magistrat rzymski, kościół Misjonarzy z klasztorem dla rekolekcji duchownych. Święta Góra, Mons Sacer, Monte Sacro,

Pagórek Kapitoliński

Pagórek Kapitoliński, albo Kapitol, Mons Capitolinus, po włosku Monte Capitolino lub Campidoglio. Najpierw nazwano go Mons Saturnius przypuszczając, że mieszkał tutaj bóg Saturn; później zaś Capitolium od wyrazu łacińskiego Caput, głowa, gdyż za Tarkwiniusza Starego kopiąc fundamenty

Pagórek Palatyński

Stary Rzym wznosił się na siedmiu wzgórzach lub pagórkach. Pagórki te nazywały się: 1. Palatyński, 2. Kapitoliński, 3. Awentyński, 4. Celijski, 5. Esquiliński, 6. Kwirinalski i 7. Wiminalski. Pagórek Palatyński, Mons Palatinus. Na tym pagórku Romulus miał

Trochę o samym Rzymie

Rzym leży nad rzeką Tybr, przy wyjściu w obręb miasta szerokim na 200 stóp. Naokoło Rzymu z trzech stron rozciągają się dalekie, bo aż do Morza Śródziemnego ciągnące się płaszczyzny, zwane Kampanią Rzymską. Widok tych płaszczyzn jest