admin Archive

Rzymskie grobowce

Grób Bibulusa w ulicy Macel de’Corvi, jak o tym świadczy napis jest jeszcze dobrze zachowany. Widać półkolumny dźwigające belkowanie i udające facjatę świątnicki bardzo prostego pomysłu. Szkoda, że cały ten pomnik jest ukryty w gruzach i widać

Więzienie Mamertyńskie

U samych stóp Kapitolu, od strony Forum Romanum, o kilkanaście kroków od Akademii świętego Łukasza znajduje się to słynne okropnością więzienie, zwane Carcer Mamertinus. Wybudował je czwarty król rzymski Ancus Martius w r. 641 przed narodzeniem Jezusa

5 rzymskim mostów

Most żelazny wiszący dla pieszych, ulicę Longara położoną za Tybrem łączy z Rzymem naprzeciwko kościoła S. Giovanni dei Fiorentini. Wybudował go Pius IX. Il ponte Sisto, w starożytności Pons Janiculensis na czterech arkadach. Wybudował go Syxtus IV

Inne rzymskie bramy

La Porta Angelica (Porta Aenea lub Cornelia) odbudowana przez Aleksandra IV i Pawła III prowadzi na plac świętego Piotra na Watykanie. La Porta Cavalleggieri po drugiej stronie kolumnady świętego Piotra. Kiedy jeszcze nie było kolei, wozami przyjeżdżano