Grób Cecylii Metelli

grob-cecylii-matelliGrób Cecylii Metelli przy drodze Via Appia o dwa kilometry od bramy Appia czyli S. Sebastiano. Jest to okrągła wieża mająca 28,5 metra obwodu na czworokącie, a 19,5 metra wysoka. U góry bogaty, marmurowy fryz rzeźbiony, którego część spadła; większość jednakże pozostała. Na fryzie umieszczono zwoje liści i kwiatów, a między każdą parą zwojów umieszczono czaszki wołowe, których rogi ubrano w zawieszone wstęgi.

pompy próżniowe

Ze względu na te czaszki lud nazywa ten pomnik głową wołową Capo di bove. Od strony drogi pod fryzem jest kamień podłużny z napisem: „Caeciliae. Q. Cretici. F. Metellae. Crassi“. (Cecylii Metelli, córce Q. Cretica, a żonie Crassa). Powyżej fryzów obiegał niegdyś cały pomnik gzyms bardzo piękny i poważny. W średnich wiekach grobowiec ten służył warchołom arystokratycznym Savellim i Gaetanim za basztę obronną. Na wierzchu pomnika sterczą mury obszarpane, które dobudowano gdy go przerabiano na basztę. Wewnątrz jest izba grobowa w kształcie ostrokręgu, mająca średnicy 6,5 metra. Sarkofag z kośćmi znajduje się na dziedzińcu pałacu Farnese w Rzymie. Obok pomnika widać ruiny przybudowań średniowiecznych.

Warto zapoznać się także z:

pompy próżniowe