Inne rzymskie bramy

brama-la-porta-angelicaLa Porta Maggiore, jedna z najpiękniejszych z bram starorzymskich, utworzona z dwóch łuków wodociągowych Agua Claudia Nora. Nazywała się także Prenestina, bo wiodła do miasteczka Preneste. Ma trzy napisy świadczące, że twórcą wodociągu był Klaudiusz i że Tytus i Wespazjan go odnawiali.

La Porta di S. Lorenzo prowadzi na cmentarz i do bazyliki świętego. Wawrzyńca za murami. Nazywano ją kiedyś Tiburtina, bo prowadzi do Tibur (Tivoli). Niedaleko była brama Viminalis.

La Porta Pia w roku 1564 wybudowana przez Piusa IV wedle rysunku Michała Anioła, a przez Piusa IX odnowiona, prowadzi na drogę Via Nomentana, do bazyliki i katakumb świetej Agnieszki za murami. Dawna porta Nomentana jest trochę dalej od bramy Pia. Obok tej bramy jest dziura, którą wojsko Piemonckie weszło w r.1870 do Rzymu.

La Porta Salaria ozdobiona dwoma wieżami prowadziła na drogę Via Sola ria. Przez tę bramę Alaryk wszedł do Rzymu. Obok jest brama la porta Pinciana z dwoma wieżami, dzisiaj zamknięta. Przy niej Belizariusz miał prosić o jałmużnę.

Warto zapoznać się także z: