Rzymskie budowle Archive

Rzymskie grobowce

Grób Bibulusa w ulicy Macel de’Corvi, jak o tym świadczy napis jest jeszcze dobrze zachowany. Widać półkolumny dźwigające belkowanie i udające facjatę świątnicki bardzo prostego pomysłu. Szkoda, że cały ten pomnik jest ukryty w gruzach i widać

Więzienie Mamertyńskie

U samych stóp Kapitolu, od strony Forum Romanum, o kilkanaście kroków od Akademii świętego Łukasza znajduje się to słynne okropnością więzienie, zwane Carcer Mamertinus. Wybudował je czwarty król rzymski Ancus Martius w r. 641 przed narodzeniem Jezusa