Rzymskie świątynie Archive

Świątynia Remusa

Świątynia Remusa lub wedle innych Romulusa obecnie (bazylika), kościół Stych Kośmy i Damiana przy Forum. Jedni utrzymują, że był wybudowany za Septima Sewera, drudzy zaś, że za Karakalli. Świątynia ta ma kształt okrągły. Felix IV Papież w

Świątynia Pantheon

Świątynia Pantheon, zwana La Rotonda przy placu piazza della Rotonda, pomiędzy ulicą Corso a placem pizza Navona, jedna z najpiękniejszych budowli na dawnym placu Marsowym. Wybudowana w r. 27 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa przez Marka Agryppę na