Latest

Świątynia Antonina Pobożnego

Świątynie rzymskie, jak w ogóle starodawne, pogańskie świątynie, były malutkie, nie miały okien, a światło tylko drzwiami do nich wpadało. Jedna tylko świątynia Jowisza Kapitolińskiego o trzech nawach stanowiła wyjątek.

Grób Cecylii Metelli

Grób Cecylii Metelli przy drodze Via Appia o dwa kilometry od bramy Appia czyli S. Sebastiano. Jest to okrągła wieża mająca 28,5 metra obwodu na czworokącie, a 19,5 metra wysoka.

Rzymskie grobowce

Grób Bibulusa w ulicy Macel de’Corvi, jak o tym świadczy napis jest jeszcze dobrze zachowany. Widać półkolumny dźwigające belkowanie i udające facjatę świątnicki bardzo prostego pomysłu. Szkoda, że cały ten

Budowle z czasu Rzeczypospolitej

Droga zwana Via Appia prowadziła z Rzymu przez bramę Capena, dzisiaj zwaną bramą Appia lub di San Sebastiano do miasta Brindisi. Długość jej wynosiła 558 kilometrów a szerokość do 15

Więzienie Mamertyńskie

U samych stóp Kapitolu, od strony Forum Romanum, o kilkanaście kroków od Akademii świętego Łukasza znajduje się to słynne okropnością więzienie, zwane Carcer Mamertinus. Wybudował je czwarty król rzymski Ancus

5 rzymskim mostów

Most żelazny wiszący dla pieszych, ulicę Longara położoną za Tybrem łączy z Rzymem naprzeciwko kościoła S. Giovanni dei Fiorentini. Wybudował go Pius IX. Il ponte Sisto, w starożytności Pons Janiculensis

Il ponte San Angelo

Przez miasto przepływa rzeka Tybr, mając na lewym brzegu całe dawne miasto, na prawym zaś zamek świetego Anioła, tak zwane Borgo i Watykan, oraz tę część miasta, którą nazywa się

Inne rzymskie bramy

La Porta Angelica (Porta Aenea lub Cornelia) odbudowana przez Aleksandra IV i Pawła III prowadzi na plac świętego Piotra na Watykanie. La Porta Cavalleggieri po drugiej stronie kolumnady świętego Piotra.

Brama La Porta del Popolo

Całe miasto otaczają dosyć grube i wysokie mury. Jako pierwszy, Serwiusz Tulliusz w roku 535 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa otoczył Rzym murem obronnym i czworokątnymi wieżami, które w roku 271