Latest

Poboczne rzymskie wzgórza

Oprócz siedmiu głównych pagórków Rzym zajął z czasem jeszcze i inne pagórki, jak: Pagórek Citoryjski, Mons Citorius, Monte Citorio. Obecnie jest tu Magistrat rzymski, kościół Misjonarzy z klasztorem dla rekolekcji

Pagórek Kapitoliński

Pagórek Kapitoliński, albo Kapitol, Mons Capitolinus, po włosku Monte Capitolino lub Campidoglio. Najpierw nazwano go Mons Saturnius przypuszczając, że mieszkał tutaj bóg Saturn; później zaś Capitolium od wyrazu łacińskiego Caput,

Pagórek Palatyński

Stary Rzym wznosił się na siedmiu wzgórzach lub pagórkach. Pagórki te nazywały się: 1. Palatyński, 2. Kapitoliński, 3. Awentyński, 4. Celijski, 5. Esquiliński, 6. Kwirinalski i 7. Wiminalski. Pagórek Palatyński,

Trochę o samym Rzymie

Rzym leży nad rzeką Tybr, przy wyjściu w obręb miasta szerokim na 200 stóp. Naokoło Rzymu z trzech stron rozciągają się dalekie, bo aż do Morza Śródziemnego ciągnące się płaszczyzny,