Pagórek Awentyński, Celijski, Eskwilińsk, Kwirynalski i Wiminalski

pagorek-awentynskiPagórek Awentyński, Mons Arentinus, nazwany tak od króla Albańskiego, Awentyna, tutaj pogrzebanego. Za dawnych czasów pagórek ten był pokryty laskami i gaikami, dlatego dzisiaj jest taki pusty i niezamieszkały. Są na nim kościoły świętej Pkryski, świętej Sabiny, świętego Aleksego i Priorat Kawalerów Maltańskich.

Pagórek Celijski, Mons Loehus, kiedyś był pokryty dębami (quercus) stąd zwano go querquetulanus. Nazywa się natomiast Celijskim od Celiusza Vibcnny, Toskańczyka, który udzielił pomoc Romulusowi, zaatakowanego przez Sabińczyków. Na tym pagórku stoi dziś kościół świętego Jana Latera i kościół świętego Grzegorza W.

naprawa telewizorów Poznań

Pagórek Eskwiliński, Mons Esquilinus. Na nim stały łaźnie, ogrody i wspaniały dom Mecenasa, ministra cesarza Augusta. Jego nazwa pochodzi od Excubiae (straże), które Romulus postawił dla pilnowania miasta przeciwko nieprzyjacielskim napadom.

Pagórek Kwirynalski, Mons Quirinalis. Stoi na nim obecnie pałac papieski, w którym papieże zwykli byli podczas lata przebywać. Nazywają go także Monte Cavallo, od dwóch braci, bliźniąt, Polluxa i Castora, prowadzących dwa rumaki i umieszczonych na placu kwirynalskim, które podobno mają być dziełem Fidjasza i Praxetelesa.

Pagórek Wiminalski, Mons Viminalis, tak nazwany od witwowego gaik, jaki tu rósł. (Wimine, znaczy pręt wierzby witwowej).

Warto zapoznać się także z:

naprawa telewizorów Poznań

To Cię zainteresuje:

– Autolaweta Rzeszów
– dobry adwokat