Pagórek Palatyński

pagorek-palatynskiStary Rzym wznosił się na siedmiu wzgórzach lub pagórkach. Pagórki te nazywały się: 1. Palatyński, 2. Kapitoliński, 3. Awentyński, 4. Celijski, 5. Esquiliński, 6. Kwirinalski i 7. Wiminalski.

Pagórek Palatyński, Mons Palatinus. Na tym pagórku Romulus miał założyćRzym na 752 lata przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Nazwa tej góry pochodzi od Palatium, to jest domu Augusta zbudowanego tutaj i tak nazywanego. Z czasem oprócz mnóstwa domów cesarskich, jakie tu zbudowano, jeszcze i bogaci ludzie mieli swoje wspaniałe mieszkania, jak na przykład Crassus, obydwaj Ciceronowie, Catilina.

dekoracje wnętrz Poznań

Dlatego ich domy zwano Palatium, a nazwa ta rozszerzyła się do wszystkich wspaniałych domów zbudowanych gdziekolwiek. Nasz wyraz „pałac” używany na oznaczenie wspaniałego domu pochodzi własnie stąd. Historia tego pagórka jest historią Rzymu. Z pałaców i świątyń pogańskich, jakie tu stały, zostały tylko ruiny, a i te niedawno odgrzebano.

Warto zapoznać się także z:

dekoracje wnętrz Poznań

To Cię zainteresuje:

– kurs prawa jazdy Lublin
– Nauka jazdy Katowice