Rzymskie grobowce

grob-rodzinnyGrób Bibulusa w ulicy Macel de’Corvi, jak o tym świadczy napis jest jeszcze dobrze zachowany. Widać półkolumny dźwigające belkowanie i udające facjatę świątnicki bardzo prostego pomysłu. Szkoda, że cały ten pomnik jest ukryty w gruzach i widać tylko jego część.

Grób rodziny Scypionów po za bramą świętego Sebastiana, po lewej stronie drogi Via Appia. Grób ten składał się z dwóch piąter, z których pierwsze zupełnie teraz zniszczone, było ozdobione półkolumnami jońskimi. Pozostałe piętro jest wykute w tufie.

klimatyzatory przenośne

Przedmioty znalezione tutaj przeniesiono do muzeum watykańskiego a mianowicie: Sarkofag z purpuryny Luciusza Scipiona Barbatusa pogromcy Samnitów, napisy pośmiertne i dwa popiersia, z których jeden uwieńczony wawrzynem a drugi z białego marmuru bez wieńca.

Grób marka Wirgiliusza Eurysacesa, piekarza, rozpanoszonego liweranta rządowego, w bliskości bramy Porta Maggiore. Jest to budowla oryginalna, dziwaczna, którą sobie sam majster postawił. „Poczciwy Eurysaces choć dorobkowicz nie wstydził się swojego rzemiosła, a zbudował pomnik przypominający jego piekarskie powołanie”.

Warto zapoznać się także z:

klimatyzatory przenośne