Świątynia Pantheon

swiatynia-panteonŚwiątynia Pantheon, zwana La Rotonda przy placu piazza della Rotonda, pomiędzy ulicą Corso a placem pizza Navona, jedna z najpiękniejszych budowli na dawnym placu Marsowym. Wybudowana w r. 27 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa przez Marka Agryppę na cześć Jowisza Mściciela (Jupiter Ułtor). Agryppa postawił tutaj posągi Marsa i Wenery, jako praszczurów Rzymian. Później umieszczono tutaj i posągi innych bogów, stąd poszła nazwa Pantheon, Wszech bożnica. Od r. 391 do 608 był on zamknięty.

odkurzacz przemysłowy Lublin

Bonifacy IV otrzymawszy Pantheon od cesarza Focasa, oczyścił go i poświęcił Najświętszej Maryi Pannie Królowej Męczenników S. Maria ad Martyres. Lud nazywa ten kościół S. Maria Della Rotonda. Oprócz tego tenże przeniósł tutaj 28 wozów kości świętych z katakumb i umieścił starodawny obraz Najświętrej Maryi Panny, który kapituła świetego Piotra w roku 1652 ukoronowała. Konstans II cesarz zdarł brązy z dachów, i zabrał wszystkie brązowe ozdoby i figury. Grzegorz III papież pokrył go ołowiem. Za Urbana VIII Bernini architekt dobudował dwie wieżyczki, które lud nazwał oślimi uszami Berniniego.

Warto zapoznać się także z:

odkurzacz przemysłowy Lublin