Świątynie: Pietatis filialis, Mature i Spei

swiatynia-matureŚwiątynie: Pietatis filialis, Mature i Spei (Nadziei). Te trzy świątynie stały w tym miejscu, gdzie obecnie kościół S. Nicolo in Carcere, w bliskości placu Montanara. Resztki tych trzech świątyń można widzieć w krypcie tego kościoła. Krypta dzieli się na dwie części, z których każda ma dwa rzędy więzień długości człowieka, ustawionych podobnie jak przedziały na konie w stajni. Te trzy świątynie stały na Forum Olitorium (targ warzywny) frontem w jednej linii.

odkurzacze basenowe samojezdne

Pierwszą świątynię Pictatis fllialis wybudował syn Aciliusza Glabrio,191 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa dopełniając ślubu ojcowskiego. Obok tego bowiem miejsca było więzienie, w którym pewna matka była zamknięta, skazana na śmierć głodową, a córka jej odwiedzała ją i karmiła swymi piersiami. Senat rzymski dowiedziawszy się o tym, wzruszony miłością córki, uwolnił matkę od kary. Budynek ten jest peripteros, bo cały otoczony kolumnadą porządku jońskiego. Druga świątynia jest porządku doryckiego, także peripteros, postawiona Matucle matce Bachusa. Trzecia Świątynia Spel (Nadziei) porządku jońskiego, jest z roku 254 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa.

Warto zapoznać się także z:

odkurzacze basenowe samojezdne