Więzienie Mamertyńskie

wiezienie-mamertynskie

Nie mając wody potrzebnej do chrztu, wyprowadził Św. Piotr cudownie źródło w więzieniu i ochrzcił nawróconych. Źródełko to trysło przy kolumnie, do której był przykuty Święty Apostoł, przez to z łatwością mógł czerpać wodę i chrzcić przyszłych męczenników. Do dnia dzisiejszego bije to źródełko, a żaden pielgrzym nie odejdzie stąd, bez napicia z niego wody. Po świętych Apostołach byli tu więzieni inni Święci, jak np. Hipolit, diakon rzymski, jego siostra Paulina ze swoim mężem Adrianem i dwojgiem dzieci Neonem i Maryją; kapłan Euzebiusz i Marceli diakon.

Nad tym więzieniem jest wybudowany Kościółek pod tytułem S. Piętro in Carcere (Świętego Piotra w więzieniu), w którym jest ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Przed tym to ołtarzem o każdej porze dnia można zastać pełno osób pobożnych modlących się.

Nad kościółkiem S. Piętro in Carcere, bractwo cieśli wybudowało kościółek Św. Józefa, według rysunku J. della Porta, z ołtarzami: Śmierć Św. Józefa, obraz malował Calambo, Niepokalane Poczęcie N. M. P., obraz Ghezziego. W wielkim ołtarzu umieszczony obraz przedstawia Zaślubiny Św. Józefa , przez Bianchiego. W ołtarzach z boku: Boże Narodzenie, obraz Maratta; Wniebowzięcie N.M. P., obraz Leonardiego.

Warto zapoznać się także z: